Wednesday, March 19, 2014

Keputusan Peperiksaan SPM 2013

Semakan Keputusan Peperiksaan SPM 2013 bermula jam 10.00 pagi, 20 Mac 2014 hingga jam 11.59 malam, 26 Mac 2014.
Tuesday, March 11, 2014

Tingkatan 4

Koleksi Kertas Soalan Tingkatan 4

Mathematics

[1449/1] Kertas 1 PAT 2011 Sarawak [Q] [A]

[1449/2] Kertas 2 PAT 2010 Terengganu [Q] [A]


Additional Mathematics

[3472/1] Matematik Tambahan Kertas 1 PPT 2011 Terengganu [Q] [A]
[3472/1] Matematik Tambahan Kertas 1 PPT 2012 Terengganu [Q] [A]

[3472/2] Matematik Tambahan Kertas 2 PPT 2012 Terengganu [Q] [A]